ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000 - 2006
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
Άξονας 4, Μέτρο 4.1, Ενέργεια 4.1.1
Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α
“Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα
για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων”
Στόχος της έρευνας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Τίτλος Παρέμβασης
Η ισότητα των δύο φύλων στην Πληροφορική
Τύπος Παρέμβασης
Η έρευνα σκόπευε να καταγράψει αν σύμφωνα με τη γνώμη των μαθητών υπάρχουν διακρίσεις σχετικά με τη ισότητα των δύο φύλων τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην τοπική κοινωνία γενικότερα.
Προσπάθησαν δε , να διακρίνουν πιθανά σημάδια διακρίσεων στα σχολικά και ειδικότερα σε αυτά που σχετίζονται με το μάθημα της Πληροφορικής

Δείγμα


Ομάδα στόχος : Α’ τάξη Ενιαίου Λυκείου
Τμήμα : Α2
Αρ. μαθητών : 18
Αγόρια : 8
Κορίτσια : 10

Ερευνητικό εργαλείο 


Πραγματοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση , η οποία ολοκληρώθηκε σε δύο διδακτικές ώρες.
Για το παραπάνω σκοπό επιλέχθηκε το μάθημα της Πληροφορικής της Α’ Λυκείου , αφού μέσα από σχετικά κεφάλαια – παραγράφους του σχολικού εγχειριδίου , τα παιδιά προσπάθησαν να εντοπίσουν μεροληπτική αντιμετώπιση του ενός ή του άλλου φύλλου , ενώ από την άλλη να προβληματιστούν για το πώς η κοινωνία της πληροφορίας μπορεί να προωθήσει την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα.

Για τη πραγματοποίηση της έρευνας , τα παιδιά έκαναν χρήση των παρακάτω εργαλείων:
Διαδίκτυο
Σχολικό Εγχειρίδιο
Βιβλιογραφία 
Περιοδικά

Κατά κύριο λόγο οι μαθητές βασίστηκαν στο διαδίκτυο , στο οποίο με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης σε γνωστούς δικτυακούς τόπους (Google , yahoo κ.α) , προσπάθησαν να συλλέξουν πληροφορίες για τη ισότητα των δύο φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, επαγγελματικής ζωής προκειμένου να έχουν μία ολοκληρωμένη άποψη , εκτός από τα στενά όρια του σχολικού περιβάλλοντος. 
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες , και κάθε ομάδα προσπαθούσε να συλλέξει εκείνα τα στοιχεία που έκρινε απαραίτητα προκειμένου να στηρίξει τις θέσεις της.

Αποτελέσματα

Οι μαθητές κατέληξαν μετά την αξιολόγηση των στοιχείων που συνέλεξαν στη διάρκεια της έρευνας τους , ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο φύλων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες , μέλη της Ε.Ε. Ωστόσο παρά τον προβληματισμό τους (κυρίως των κοριτσιών) σχετικά με το πόσο αργά ενσωματώνονται οι αλλαγές και οι οδηγίες της Κοινότητας στην συντηρητική Ελληνική Κοινωνία και σε μέγιστο βαθμό στη δικιά τους αγροτοκτηνοτροφική κοινότητα , εμφανίστηκαν αισιόδοξα , ότι οι νέες τεχνολογίες θα βοηθήσουν να αμβλυνθούν οι διαφυλικές διακρίσεις , αφού με τη βοήθεια τους καταρρίπτονται στερεότυπα και μύθοι του ανδρικού πληθυσμού , περί έλλειψη σωματικής ρώμης , δημιουργικότητας, οργανωτικότητας κ.α από την πλευρά των γυναικών.

Έρευνα των μαθητών (Α)

Στα πλαίσια της παρεμβατικής δραστηριότητας , οι μαθητές κλήθηκαν να ανιχνεύσουν μέσα από ένα σχολικό εγχειρίδιο εικόνες , οι οποίες να υποκρύπτουν διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων.
Για το παραπάνω σκοπό , επιλέχθηκε το σχολικό βιβλίο με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον». Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο εγχειρίδιο , είναι αφενός διότι σχετίζεται με το μάθημα της Πληροφορικής , και αφετέρου διότι είναι Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Γ’ Λυκείου , για την Τεχνολογική Κατεύθυνση , η οποία επιλέγεται από το 60% των μαθητών Πανελληνίως.
Οι μαθητές κατάφεραν και συνέλεξαν στοιχεία τα οποία αφού τα επεξεργάστηκαν στατιστικά έκριναν ότι σε όσες φωτογραφίες , εικόνες , σκίτσα του σχολικού εγχειριδίου ήταν απαραίτητη η ανθρώπινη παρουσία , στο 90% περίπου των περιπτώσεων ήταν ανδρική , ενώ μόνο ένα σκίτσο και μια εικόνα είχε μαζί και τα δύο φύλλα.

Εικόνες από το σχολικό εγχειρίδιο που δείχνουν ή υπονοούν το ανδρικό φύλο

 

Εικόνες από το σχολικό εγχειρίδιο που δείχνουν ή υπονοούν το ανδρικό φύλο

Εικόνες από το σχολικό εγχειρίδιο που δείχνουν ή υπονοούν το ανδρικό φύλο

Εικόνες από το σχολικό εγχειρίδιο που αναφέρονται και στα δύο φύλλα ή μόνο στο γυναικείο.

Έρευνα των μαθητών (Β)

Στις επόμενες διαφάνειες , παραθέτουμε ορισμένα από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι μαθητές από το διαδίκτυο αλλά και από σχετική βιβλιογραφία. 

Παρατήρηση: Λόγω του όγκου του ψηφιακού υλικού δεν κατέστη δυνατόν να ενσωματωθούν όλα τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν οι μαθητές για την εξαγωγή των συμπερασμάτων τους. Επίσης οι μαθητές επέλεξαν τα παρακάτω κείμενα , κρίνοντας όπως υποστήριξαν ότι ανταποκρίνονται στις πεποιθήσεις και στην υπάρχουσα κατάσταση στην Ελληνική κοινωνία.


Σύνδεσμοι σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων και το ρόλο της γυναίκας


EYΡΩΠΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ (EUROPA SERVER)
ΚΕΘΙ, Κέντρο 'Ερευνας για Θέματα Ισότητας
AVIVA, free monthly listing of women's groups, events, courses & news worldwide
EWL ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΛΟΜΠΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Ισα Δικαιώματα και ευκαιρίες για τις γυναίκες και άνδρες στην Ευρωπαική 'Ενωση 
OPUS - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
WINPEACE (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ) 
EUDIF - Ευρωπαικό δίκτυο γυναικών για την πληροφόρηση
AΜΑΖΟΝΕ ενδιαφέροντα links
SCIROCCO, ηλεκτρονικό δίγλωσσο (ιταλικά/γαλλικά) περιοδικό για τα διακιώματα των γυναικών στις Μεσογειακές χώρες)

 

ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
THE NATIONAL ORGANISATION OF WOMEN. NOW is the largest feminist organisation in the US : Since it was founded in 1966, NOW has struggled to end the injustice and inequality women face daily 
FEMINIST : a US feminist site with plenty of useful information 
VIOLENCE AGAINST WOMEN'S OFFICE- Includes Research and Reports 
WOMEN'S HUMAN RIGHTS RESOURCES: links, documents and bibliographies related to women’s human rights 
WOMEN'S INTERNATIONAL STUDIES IN EUROPE 

 

Μαθήτριες: 
Ξημεράκη Γαρυφαλιά
Ξημεράκη Ευθυμία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση σήμερα δεν αποτελεί απλά ένα βασικό δικαίωμα του κάθε ατόμου στη μόρφωση, αλλά συνιστά θεμελιώδη συνταγματική υποχρέωση λόγω της πρωταρχικής της σημασίας στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της ανάπτυξης και ταυτότητας του ατόμου και κατά προέκταση της ευρύτερης κοινωνίας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη μιας χώρας θεωρείται υψίστης σημασίας, εφόσον το επίπεδο εκπαίδευσης ενός πληθυσμού ασκεί αξιοσημείωτη επίδραση στη συνολική κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. 
Το φύλο συνδέεται σημαντικά με την εκπαίδευση, όπως έχει επισημανθεί τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία και είναι εμφανές στις εκάστοτε κοινωνικές στατιστικές. Στο παρελθόν η εκπαίδευση αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών, και σήμερα παρόλο που οι γυναίκες έχουν κατακτήσει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πολύ υψηλούς δείκτες εκπαίδευσης, δεν έχει πάψει να υφίσταται διαχωρισμός. Ο διαχωρισμός αυτός σήμερα είναι περισσότερο ποιοτικός και όχι τόσο ποσοτικός. Στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα η διάκριση των φύλων γίνεται ορατή όχι πια στις δυνατότητες πρόσβασης των γυναικών στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, όσο στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές. Με άλλα λόγια, εμφανίζονται διακρίσεις στους τομείς και κλάδους σπουδών που επιλέγονται, και βάσει στερεοτύπων «ταιριάζουν» ή απορροφούν αποκλειστικά ή σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα το ένα από τα δύο φύλα.

Η εκπαίδευση αποτελεί και τον κυριότερο κοινωνικό παράγοντα που προσδιορίζει και διαμορφώνει την ένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας και επιδρά στην οικονομική δραστηριότητά τους. Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης διασφαλίζει, ως ένα βαθμό, την εύρεση εργασίας, και ακόμα περισσότερο, αντίστοιχα υψηλό επίπεδο στην ιεραρχία ή στη μισθολογική κλίμακα στο επάγγελμα. Δεδομένου ωστόσο της διάκρισης με βάση το φύλο που εμφανίζεται στην εκπαίδευση και ειδικότερα στις επιλογές τομέα σπουδών και κατεύθυνσης στο αντικείμενο κατάρτισης, παρουσιάζονται κατά προέκταση αντίστοιχες διαφοροποιήσεις και στην αγορά εργασίας

 

Μαθήτριες – Μαθητές
Κοζορώνης Νικόλαος
Λουκαδάκης Εμμανουήλ
Παναγιωτάκη Ιφιγένεια
Παπαδάκη Ευαγγελία

Ισότητα - ένας μύθος -η γυναίκα σήμερα είναι σε καλύτερη θέση από τον άντρα 

Όλοι σήμερα μιλάνε για την ισότητα των δυο φύλων κάτι όμως που στην πορεία του πήρε μια τελείως διαφορετική τροπή η οποία αποδεικνύεται πρακτικά σήμερα στον μέγιστο βαθμό. Όχι δεν υπάρχει ισότητα, γιατί απλά η γυναίκα σήμερα έχει περισσότερες ευκαιρίες από τον άντρα σε όλους σχεδόν τους τομείς. 

Επαγγελματικές πρoοπτικές :
Οι γυναίκες έχουν σήμερα πολύ περισσότερες ευκαιρίες και χρόνο για να αναδειχθούν επαγγελματικά. Ας πάρουμε την κοπέλα και το αγόρι από τα 17 χρόνια τους. Έχουν ίσα δικαιώματα στο σχολείο , ίσες ευκαιρίες στο πανεπιστήμιο και άνισες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας , γιατί ? γιατί ο άντρας έχει 2 χρόνια στρaτού + 2-3χρονια προ-στρατού όπου δεν μπορεί να προσληφθεί πουθενά = 5 χρόνια. Εξηγούμε αναλυτικότερα : παίρνουμε για παράδειγμα τον φοιτητή . Κανένας άντρας δεν μπορεί κατά την διάρκεια των σπουδών του -μέσος όρος 4-5 χρόνια- να διεκδικήσει πρόσληψη σε κανέναν δημόσιο μεγάλο οργανισμό γιατί απλά δεν έχει απολυτήριο στρατού. Επίσης δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κανέναν μεγάλο διαγωνισμό (τράπεζες, ΕΛΤΑ κλπ) για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Αντίθετα η γυναίκα μπορεί να συμμετάσχει σε όλα αυτά από τα 18 χρόνια της. Στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν επίσης τα ίδια, λίγες έως ελάχιστες οι εταιρίες που θα προσλάβουν κάποιον με ανεκπλήρωτες στρατιωτικές υποχρεώσεις σε αντίθεση με την γυναίκα που μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση.
Αν λοιπόν προσθέσουμε σε αυτά τα "χαμένα" χρόνια σπουδών και τα 2 χρόνια του στρατού φτάνουμε στα 6-7 χρόνια. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι η ισότητα σήμερα δεν ισχύει για τις επαγγελματικές προοπτικές ούτε ακόμα καν και για τις σπουδές. Ας αναλογιστεί ο καθένας μας τα παραπάνω και θα δει ότι όλες όσες "κλαίγονται" σήμερα για τα περί ισότητας στην εργασία είναι μάλλον εκτός τόπου και χρόνου και αυτό γιατί πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια δίκαιη αντιμετώπιση που αυτή την φορά όσο παράδοξο και αν ακούγεται θα πρέπει να είναι υπέρ του ..."ισχυρού φύλου".

Προλαβαίνοντας πιθανή -χαζή- παρέμβαση περί δήθεν σεξ. Παρενοχλήσεων υπάρχουν εξίσου ενδιαφέροντα στοιχεία και για την "άλλη πλευρά". Τέλος μην ξεχνά κανείς τους ευνοϊκούς όρους και τις γενικότερες "εύνοιες" που απολαμβάνουν πολλές γυναίκες στους εργασιακούς χώρους ... Πολλοί φοιτητές θα το έχουν παρατηρήσει ακόμα και στις βαθμολογίες μαθημάτων. Άρα για ποια ισότητα μιλάμε σήμερα ? Ισότητα σημαίνει, ισονομία, ισοτιμία, ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις προς και από το κράτος και την κοινωνία. Αυτά υπάρχουν σχεδόν παντού. Ολόκληρη η νομοθεσία σήμερα δεν κάνει κανέναν διαχωρισμό ανάμεσα σε γυναίκα-άντρα και ισχύει εξίσου για όλους του πολίτες του κράτους. Όμως φαίνετε πως δεν ισχύουν και οι ίδιες υποχρεώσεις. Καταργήθηκαν λοιπόν νόμοι που δεν έπρεπε. π.χ. δικαίωμα εξετάσεων σε κρατικούς διαγωνισμούς. παράδειγμα: σήμερα μια εικοσάχρονη φοιτήτρια μπορεί να προσληφθεί στην ΔΕΗ ενώ ένας εικοσάχρονος φοιτητής πρέπει πρώτα να τελειώσει τις σπουδές του (αλλά 3-4 χρόνια) , μετά να τελειώσει το στρατό (άλλα 2 χρόνια) και μετά να δώσει εξετάσεις για να μπει...

Μαθητές:
Μαντζουρανάκης Αλέξανδρος
Μαντζουρανάκης Κωνσταντίνος
Μαυρίδης Δημήτριος
Νταής Κωνσταντίνος
Ξημεράκης Άγγελος

Προβληματισμοί της εποχής

Σκεφτήκαμε άραγε οι σημερινές γυναίκες πως αισθάνεται ο σύγχρονος άνδρας στη δουλειά, στο σπίτι, στις παρέες είτε είναι παντρεμένος είτε είναι εργένης; Ο άντρας λοιπόν σήμερα είναι προβληματισμένος, ξαφνιασμένος και σε άμυνα. Τα παλιά κάστρα έπεσαν και η γυναίκα καλπάζει ακάθεκτη κατακτώντας όλους τους τομείς σπάζοντας κατεστημένα χωρίς να αναλογιστεί τις ισορροπίες που χάνονται. Νοιώθοντας παραγκωνισμένος από τη γυναίκα καριέρας ή την εργασιομανή σύζυγο σκέφτεται τι δεν πάει καλά. Οι γυναίκες επιτίθενται, δεν αφήνουν τίποτα αναπάντητο και αυτός αμύνεται. Η άμυνα βέβαια οδηγεί στην εσωστρέφεια και ολοένα οι σχέσεις των δύο φύλων χειροτερεύουν.......... Αυτό φαίνεται από τον αριθμό των διαζυγίων και τη μείωση των γάμων. Όλο και περισσότεροι άντρες και γυναίκες επιλέγουν στην Ευρώπη και εδώ τη μοναχική πορεία αποφεύγοντας τη δέσμευση. Αυτά βέβαια τα φαινόμενα οδηγούν σε κοινωνικά αδιέξοδα. Μήπως πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι των δύο φύλων και η γυναίκα να κόψει ταχύτητα στις κατακτήσεις της, γιατί η ένταση οδηγεί σε οξύτητες οικογενειακές και προσωπικές; Μήπως οι ξεχασμένες έννοιες αλληλοσεβασμός και κατανόηση πρέπει να λειτουργήσουν ξανά και ο διάλογος να πάρει τη θέση της αντιπαράθεσης; Ο εχθρός δεν είναι ο άνδρας , αλλά η αγχώδης εποχή και η συναίσθηση που έχει η Ελληνίδα ότι πρέπει να αποδείξει ότι αξίζει. Έτσι χάθηκε ο ρομαντισμός και τη θέση του πήρε ο ανταγωνισμός. Επιστροφή στις ρίζες;  Όχι απλώς ο άνδρας να νοιώσει ισχυρός αφήνοντάς του πρωτοβουλίες και το ρόλο του αυθεντικού οικογενειάρχη, γιατί χωρίς δυνατό πατέρα τα παιδιά παρουσιάζονται αδύναμα και με πολλές ιδιαιτερότητες. 

 

Μαθητές – Μαθήτριες:
Νινιράκη Σοφία
Παπανικολάου Νικόλαος 

Οι γυναίκες την εποχή της παγκοσμιοποίησης 

(Αποσπάσματα από ομιλία υπουργού της κυβέρνησης , 2004 )

……στα βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει απαλειφθεί οποιαδήποτε λεκτική διάκριση. Παλαιά κείμενα έχουν ξαναγραφτεί και νέα έχουν προστεθεί ώστε να διδάσκεται η αντίληψη της ισότητας από τις μικρές ηλικίες. Θετικό είναι το ότι οι γυναίκες γίνονται τώρα δεκτές σ’ όλες τις ανώτερες, ανώτατες και στρατιωτικές σχολές έστω και κατ’ αναλογία. Οι άντρες έχουν προηγηθεί και σ’ αυτό το σημείο από το 1982. Φοιτούν έκτοτε στις παραδοσιακά «γυναικείες» σχολές νηπιαγωγών, νοσηλευτριών κ.τ.λ.. Αυτή τη στιγμή πάντως όλα τα επαγγέλματα είναι ανοιχτά και για τα κορίτσια και για τα αγόρια. 
Ειδικά για τις γυναίκες, τα γραφεία «Διαχειριστών Θεμάτων Ισότητας», αποτελούν ένα πιλοτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην βελτίωση της επιχειρηματικότητας των γυναικών αλλά και γενικότερα στην βελτίωση της επαφής τους με την Δημόσια Διοίκηση. Πρόκειται για μία δράση που απευθύνεται σε όλες τις άνεργες γυναίκες, τις εργαζόμενες, τις επιχειρηματίες, τις γυναίκες ειδικών κοινωνικών ομάδων. Οι «Διαχειριστές Θεμάτων Ισότητας» θα υποδέχονται τις γυναίκες, θα ανιχνεύουν τις ανάγκες τους και κατόπιν θα τις παραπέμπουν είτε στην Γενική Γραμματεία Ισότητας ή το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας είτε στις Περιφερειακές και Νομαρχιακές Επιτροπές Ισότητας. Οι γυναίκες θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για μία ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως : η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα, η κατάρτιση, νομικά ζητήματα και για τα ειδικότερα θέματα που τις απασχολούν.

Και βέβαια όλα αυτά αφορούν άμεσα τις γυναίκες, μία από τις κοινωνικές ομάδες που αποτελούν το βαρόμετρο που μαρτυρά την ευαισθησία μιας κοινωνίας. Η σημερινή Ελλάδα, με τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, αποτελεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις γυναίκες και την ανάπτυξη όλων των πτυχών των ζητημάτων που τις αφορούν. Ωστόσο, συνεχίζει να είναι επιτακτική η ανάγκη διαρκούς βελτίωσης της Εθνικής Πολιτικής για τις γυναίκες, μιας πολιτικής που θα στοχεύει στη δημιουργία όλων των απαραίτητων εκείνων προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν την ουσιαστική γυναικεία παρουσία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και της πολιτικής. 
Η κοινωνική στήριξη είναι το πρώτο βήμα, απελευθερώνει την δημιουργικότητα των ατόμων και ιδιαίτερα κοινωνικών ομάδων, όπως οι γυναίκες, που προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από στερεότυπα αιώνων. 

Η μέριμνα Εθνικής πολιτικής για τις γυναίκες δεν αποτελεί ένδειξη κάποιου είδους «πολιτικής ορθότητας» αλλά ζωτική ανάγκη για την διατήρηση συνοχής του κοινωνικού ιστού και την ευτυχία των ανθρώπων.  Είναι θέμα αναγκαίας πρόνοιας έναντι των γυναικών, για την αντιμετώπιση του κοινωνικού τους αποκλεισμού. Αλλά και θέμα αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής του κοινωνικού συνόλου.


Μαθήτριες: 
Ξυλούρη Μαρία τ. Γεωργίου
Ξυλούρη Μαρία τ. Μενελάου
Παπαδάκη Ευαγγελία

Οι γυναίκες και πάλι στο σωστό δρόμο 

Πρόσφατη έρευνα του ΑΠΘ έδειξε ότι οι γυναίκες κάνουν πάλι στροφή στις παραδόσεις υποστηρίζοντας πως ΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για όλη την κοινωνία γιατί: Η γυναίκα όταν εργάζεται χρησιμοποιεί τα χρήματα για προσωπικά της έξοδα, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί από τον άντρα της να βγάζει περισσότερα από αυτή. Κατά το διάστημα όμως που ένας άντρας υπηρετεί στο στρατό, η γυναίκα συνάδερφός του από το πανεπιστήμιο αποκτά εμπειρία και βιογραφικό που σημαίνει ότι έχει προβάδισμα στη εύρεση εργασίας. Κάθε γυναίκα που εργάζεται στερεί τα προς το ζην μιας οικογένειας, γιατί όπως ανέφερα παραπάνω η γυναίκα εργάζεται για τα γούστα της, ενώ ο άντρας για να ζήσει την οικογένειά του, και οι θέσεις εργασίας είναι δεδομένες, δηλαδή αποτελούν έναν πεπερασμένο αριθμό. 

Και μη μου πείτε εδώ ότι η γυναίκα αναγκάστηκε να δουλέψει για να συμπληρώνει το εισόδημα του άντρα, γιατί αν οι γυναίκες απουσίαζαν από την εργασία και ασχολούνταν με το ιερό καθήκον του μεγαλώματος και της ανατροφής των παιδιών, και φυσικά και τη φροντίδα του άντρα τους, τότε όχι απλά όλοι οι άντρες θα είχαν εργασία και δε θα υπήρχαν άνεργοι, αλλά θα αμείβονταν και περισσότερο. Η παρουσία της γυναίκας είναι απαραίτητη στο σπίτι, γιατί όταν αυτό συμβαίνει η οικογένεια δουλεύει ρολόι, τα παιδιά αποδίδουν καλύτερα στο σχολείο και αποφεύγονται παθογένειες της εποχής.(ναρκωτικά, κιναιδισμός, εγκληματικότητα, που έχουν τη ρίζα τους στη μοναξιά και την απομόνωση των ανθρώπων από την τρυφερή παιδική ηλικία, τότε που η παρουσία της μητέρας είναι επιβεβλημένη). Η γυναίκα λοιπόν έκανε το ολέθριο λάθος να υποτιμήσει το ρόλο της στην οικογένεια, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος, και αυτό έγινε γιατί επηρεάστηκε από τις ηλίθιες τις φεμινίστριες που από κίνητρα εγωισμού και κουτοπονηριάς θέλησαν να ανακατευτούν σε αντρικά χωράφια, με αποτέλεσμα το μπάχαλο της εποχής μας. Βέβαια φταίνε και ορισμένοι άντρες που την είχαν δει δερβεναγάδες και έδωσαν αφορμή στο φεμινιστικό κίνημα 

Συμπερασματικά να συμπληρώσω ότι αυτή η στροφή των νέων γυναικών σήμερα, και κυρίως των μορφωμένων όπως αποδεικνύεται από την έρευνα του ΑΠΘ δείχνει την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των ρόλων των δύο φύλων με γνώμονα τις αξίες και τις αρχές, και είναι προς τιμή των νέων γυναικών, σε αντίθεση με τις γυναίκες των δεκαετιών 60, 70 και 80. ΜΠΡΑΒΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΑΓΑΠΑΩ, ΓΙΑΤΙ ΕΣΕΙΣ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΙΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

Μαθήτριες: 
Πρινιανάκη Αλεξάνδρα
Πρινιανάκη Ευαγγελία


ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αρμόδια για την προώθηση και πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό)
ΙΣΤΟΡΙΚΑ :
Το 1982 δημιουργήθηκε θέση Ειδικού Συμβούλου για θέματα Ισότητας στον Πρωθυπουργό. 
Με το Ν. 1288/82 ιδρύθηκε το Συμβούλιο Ισότητας των Δύο Φύλων ως γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο υπαγόταν απευθείας στον Πρωθυπουργό και λειτουργούσε ως αυτοτελής υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Το Συμβούλιο αυτό αριθμούσε 9 μέλη και πλαισιωνόταν από Γραμματεία και Ειδικούς Συνεργάτες. 
Με το Ν. 1558/85 το Συμβούλιο Ισότητας των Δύο Φύλων αναβαθμίστηκε σε Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Προεδρίας και αποτελεί σήμερα τον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα για θέματα Ισότητας των Φύλων. 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)
Για την στήριξη, την εξειδίκευση και την επιστημονική τεκμηρίωση των πολιτικών ισότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, λειτουργεί υπό την εποπτεία της από το 1994 (Ν. 2266/94), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Στο ΚΕΘΙ έχουν δημιουργηθεί δύο μονάδες:
α) Η Μονάδα Τεκμηρίωσης, η οποία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Γυναικών, και β) Η Μονάδα Πληροφόρησης, η οποία παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης, με τη λειτουργία 5 Παραρτημάτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Με εισήγηση της Γ.Γ.Ι. θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 2839/2000 (Άρθρο 6 παρ. 2), δεκατρείς (13) Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, που λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειών της χώρας.
Με τους Νόμους 2218 και 2240/1994 που αφορούν στην "Ίδρυση και λειτουργία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης" τα Γραφεία Ισότητας των Νομαρχιών εντάσσονται στους αυτοτελείς Οργανισμούς κάθε Νομαρχίας, οι οποίοι αποτελούν πλέον Αυτοδύναμες Διοικητικές Μονάδες της Αυτοδιοίκησης, με ίδιους πόρους. Επίσης, εντάσσεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η συγκρότηση Νομαρχιακών Επιτροπών Ισότητας με εκπροσώπους κρατικών, τοπικών, μαζικών φορέων και γυναικείων οργανώσεων.
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Στην Ελλάδα έχουν συσταθεί και λειτουργούν με σημαντικό έργο και πλούσια δράση σε θέματα προώθησης των γυναικείων προβλημάτων και Ισότητας των Φύλων, πάνω από 50 Γυναικείες μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Μαθήτρια :
Πρινιανάκη Μαρία


Προβολή Κινηματογραφικής ταινίας

Στα πλαίσια της σύμπραξης με τα σχολεία του νομού Ηρακλείου , οι μαθητές μετέβησαν στο κινηματογράφο «Βιτσέντζο Κορνάρο» , στο Ηράκλειο προκείμενου να παρακολουθήσουν με τους μαθητές από τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα σχολεία τη ταινία «Το χαμόγελο της Μόνα Λίζας» , η οποία ταινία παρουσιάζει τα στερεότυπα και τις αντιλήψεις που επικρατούσαν στην Αμερικανική Κοινωνία τη δεκαετία του 1950 , σχετικά με το ρόλο της γυναίκας. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες φωτογραφίες από την επίσκεψη.