Σχέδιο Μαθήματος Διδακτικής Παρέμβασης

στο μάθημα της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στόχοι

1.                 Να συζητηθούν στερεότυπες απόψεις που αφορούν στα δυο φύλα

2.                 Να προβληματιστούν οι μαθητές και να ακούσουν ίσως και διαφορετικές απόψεις

 

Ποιες απόψεις συζητήθηκαν:

Πολλοί άνδρες χωρίζουν τις γυναίκες τους επειδή δεν φέρνουν στον κόσμο αγόρια.

 

Πολλές γυναίκες είναι υπεύθυνες που φέρνουν στον κόσμο προβληματικά

παιδιά

 

Οι άνδρες μπορούν να έχουν πολλές συγχρόνως σχέσεις γιατί είναι πολυγαμικοί

ενώ οι γυναίκες όχι γιατί είναι μονογαμικές

 

Α.      Καθορισμός φύλου στον άνθρωπο

 

Β.      Κληρονομικότητα Φυλοσύνδετα γονίδια Μεταλλάξεις

 

 

Γ.      Γαμετογένεση