ΥΓΡΑΣΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

 

Η υγρασία που μάλλον έχει ένα όνομα που δημιουργεί σύγχυση θα έπρεπε σωστότερα να λέγεται "υδρατμίαση".

 Η υγρασία είναι αόρατη και αέρια.

 Η περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού αέρα κατά μέσο όρο σε υδρατμούς είναι 1,3 % έως 4% .

   Στις κατοικίες μας σε γενικές γραμμές υπάρχουν 5-10 g "υγρασίας" σε κάθε κυβικό μέτρο (m3) αέρα. Αυτή η περιεχόμενη υγρασία χαρακτηρίζεται σαν απόλυτη υγρασία

     H υγρασία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ατμόσφαιρα, γιατί ο αέρας πρακτικά δεν μπορεί να περιέχει περισσότερο από ένα μέγιστο ποσό νερού σε αέρια μορφή και αυτή η μέγιστη δυνατή ποσότητα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι περίπου χίλιες φορές μεγαλύτερη από ότι σε μεγάλο ψύχος. Κάθε ποσότητα υγρασίας, που υπερβαίνει αυτή την τιμή κορεσμού, συμπυκνώνεται λίγο-πολύ σε νερό ή σχηματίζει μικρούς κρυστάλλους, όπου ταυτόχρονα η λανθάνουσα θερμότητα της υγρασίας απελευθερώνεται. Όσο μεγαλύτερος ο υπερκορεσμός, τόσο περισσότερο θα πέσει σαν βροχή ή χιόνι ή άλλης μορφής υδρομετέωρο και σε περίπτωση που δεν εξατμιστεί σε ένα κατώτερο ακόρεστο στρώμα αέρα στο έδαφος.

 

Μέγιστες δυνατές ποσότητες υγρασίας στην ατμόσφαιρα σε διαφορετικές θερμοκρασίες (μέγιστη απόλυτη υγρασία)

 

Υγρασία (g/m3)

83,0

51

30,3

17,2

9,4

4,8

2,4

1,1

0,5

0,2

0,1

Θερμοκρασία (0C)

+50

+40

+30

+20

+10

0

-10

-20

-30

-40

-50

 

Σε κάθε θερμοκρασία μπορεί ο αέρας να περιέχει μια εντελώς καθορισμένη ποσότητα αέριας υγρασίας. Όταν περιέχει αυτή την ποσότητα είναι πλέον κορεσμένος. Τις περισσότερες φορές είναι η ποσότητα υγρασίας μικρότερη.  Η σχέση ανάμεσα στην υπάρχουσα και στη μέγιστη δυνατή ποσότητα ονομάζεται σχετική υγρασία. Αν π.χ σε μια θερμοκρασία 40 0C περιέχονται 17,2 g  υγρασίας  σε 1 m3 , τότε η σχετική υγρασία είναι 17,2:51,0=34%, αφού η μέγιστη δυνατή είναι 51,0 g.